Top.Mail.Ru

Tyskland utfärdar ett ökande antal bygglov.

Nya bygglovssiffror har dykt upp i Tyskland: trots covid-19-krisen har ett antal nya byggprojekt godkänts. De kommer dock inte att kunna realiseras snabbt.

29 MARS 2021

Pandemin ledde inte till en minskning av bostadsbygglov förra året. Enligt Federal Statistical Office ökade detta antal med 2,2 procent jämfört med 2019 till 368 400 personer. Detta omfattar både tillstånd för uppförande av nya byggnader och byggnadsarbeten på befintliga.

Wiesbaden-statistiker förklarade att under detta årtusende, sedan 2016, har antalet godkännanden för byggandet av nya lägenheter ökat varje år. Inte ens den kraftiga nedgången i december förra året (minus 11 procent) kunde stoppa den uppåtgående trenden för året som helhet.

Förra året godkändes enligt statistik cirka 320,2 tusen lägenheter i nybyggnationer - 2,9 procent fler än ett år tidigare. Tvålägenhetshus var mycket efterfrågade, där antalet tillstånd ökade kraftigt (plus 20,5 procent). Tillstånden för byggande av privata hus ökade med 2,4 procent, flerbostadshus - med 0,4 procent.

Tillstånd för nya bostäder är en viktig indikator på byggandet i kampen mot bostadsbristen i många städer. Vissa projekt, även om de godkänts, har dock ännu inte byggts, till exempel på grund av att byggföretagen är överbelastade med beställningar på grund av högkonjunkturen på fastighetsmarknaden. I dag överstiger alltså antalet bygglov vida antalet färdiga byggnader.

Källa: SPIEGELN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa knappar
Dölj knappar
SV