Top.Mail.Ru

"DET SKULLE VARA RISKISK SPEKULATION ATT SATSA PÅ EN YTTERLIGARE PRISÖKNING"

Fastigheter blir dyrare, särskilt i megastäder och universitetsstäder. Men det finns många tecken på att priserna vänder.

22 MARS 2021

Kölns bostadskomplex Unicenter reser sig över stadsdelen Sulz. Nästan explosiva fastighetspriser i områdena Köln och Bonn leder till en kraftig ökning av efterfrågan på bolån. Samtidigt rasar kampen för bostäder i Berlin under krontiden: underskrifter samlas in för exproprieringen av Deutsche Wohnen. 

Statens utvecklingsbank KfW varnar köpare att inte förvänta sig att hus och lägenheter i Tyskland blir dyrare. En kombination av de två faktorerna kan snart få priserna att falla. Banken varnar för stigande fastighetspriser i storstäder i Tyskland. ”Det vore spekulationer att satsa på ytterligare höjningar av bostadspriser och hyror i redan dyra städer. Istället skulle det vara tillrådligt att ta hänsyn till den eventuella nedgången, "- sade i en marknadsanalys som genomförts av institutet.

De främsta skälen KfW nämner minskningen av invandringen till Tyskland i allmänhet och befolkningsflödet till städerna i synnerhet, samt ökat utbud av bostäder på grund av nybyggnation. Från 2004 till 2019 steg de genomsnittliga bostadspriserna i Tyskland med nästan 70 procent.

Denna höjning var motiverad ur ekonomisk synpunkt samtidigt som den disponibla inkomsten ökade med 41 procent och byggräntan sjönk från 4,7 till 1,5 procent.

Således förblir köp av fastigheter över hela landet i genomsnitt överkomligt. Samtidigt har invandringen från utlandet lett till en ökad fysisk efterfrågan på bostäder. Men denna siffra minskar nu, vilket också återspeglas i stagnationen av hyrespriserna.

"Med den här prognosen finns det tecken på regional spekulativ prisöverdrift, nämligen när höjningen går långt utöver vad som skulle motiveras av lägre räntor och högre hyror", står det i analysen.

Detta är "fallet med ett antal stora och medelstora städer, där priserna har stigit särskilt kraftigt." Dessa inkluderar Berlin, Frankfurt am Main, München och Stuttgart. "I dessa städer kan det bli en mer eller mindre kraftig prisnedgång", fortsätter experten.

KfW-ekonomer varnar dock för bubblans uppkomst endast i megastäder. Fastighetspriserna kan falla betydligt även i svagt strukturerade regioner. Mycket beror på den regionala efterfrågan på bostäder.

"Att köpa bostadsfastigheter baseras främst på att det kan säljas igen senare till ett högre pris - detta kommer inte längre att fungera i alla regioner i Tyskland", säger KfW:s chefsekonom Keller-Gabe.

Källa: WELT upplaga

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa knappar
Dölj knappar
SV