Top.Mail.Ru

Varför drömmen om att äga ett hem för tyskar ofta förblir ouppfylld.

Höga priser tillåter inte familjer att köpa hus till en familj. Kommunerna bromsar nybyggnationen med restriktioner. Men fler och fler tyskar köper fastigheter.

1 MARS 2021"Dina egna fyra väggar är den viktigaste platsen i världen" är Bausparkasse Schwäbisch Halls reklamslogan. Faktum är att många tyska familjer vill bo i sina egna hem. I praktiken uppfylls denna önskan allt mindre. Över hela landet har antalet godkända tillstånd att bygga småhus mer än halverats sedan 1999, särskilt i megastäder. I Berlin, till exempel, enligt Berlin-Brandenburg Statistical Office, från januari till november 2020, godkändes endast 1 023 bostäder för en och två familjer.
Åtminstone är Berlin fortfarande under uppbyggnad. Men snart blir det problem med byggandet i hela Tyskland. I exempelvis Hamburg har Norra distriktet beslutat att sluta utfärda tillstånd för byggande av privata hus i framtiden. Och inte ens nu byggs en- och tvålägenhetshus i Hamburg praktiskt taget inte. Från januari till november 2020 godkändes endast 867 hus med en eller två lägenheter i Hamburg. Samma period förra året var det 871. Och i november godkändes endast två en- och tvålägenhetshus.
 
Stigande fastighetspriser
Idag, om du vill köpa ditt eget hem istället för att bygga det, kommer du snabbt att nå gränsen för din ekonomiska förmåga. Fastighetspriserna har stigit 87 procent i hela landet under det senaste decenniet. Och i vissa regioner har bostadspriserna mer än fördubblats under samma period. I till exempel München kostar ett enfamiljshus i ett medelstort bostadsområde enligt Immobilienscout24 nu 11 750 euro per kvadratmeter. Med en boyta på 150 kvadratmeter blir det cirka 1,7 miljoner euro. Personer med medelinkomst har inte råd med sådana fastigheter.
På grund av stigande priser måste köpare av fastigheter betala mer betydande belopp på hypotekslån. Kreditmäklaren Hüttig & Rompf har satt följande siffror: om låntagare 2010 hade råd att finansiera sin bostad för en familj för i genomsnitt 989 euro per månad måste de nu spara 1 292 euro per månad. Det motsvarar en ökning med 31 procent.
 
Låg andel fastighetsägare
Jämfört med övriga Europa anses tyskar vara fattiga när det kommer till bostadsägande. Nivån på bostadsägandet i Tyskland är 51 procent, vilket är lägre än EU-genomsnittet (28 medlemsländer) på 69 procent. Även om i vissa länder ännu lägre värden, såsom Schweiz 42%.
 
Andelen hushåll i europeiska länder
Det är anmärkningsvärt att andelen småhus, tvålägenhetshus och bostadsrätter i europeiska bostadsfastigheter är olika fördelade. I genomsnitt i EU äger 35% fastighetsägare ett fristående hus, 19% en duplex och 46% en lägenhet. I Kroatien är andelen småhus som ägs högst med 68 procent. Det är mer än dubbelt så högt som i Tyskland. Om tyskar köper bostad föredrar de bostadsrätter som står för 56 procent.
Fastighetsägandet beror ofta på regionens välmående. Därför misstänker många att ekonomiskt kraftfulla Bayern har flest ägare. Faktum är att det mest problematiska Saar ligger på första plats med 60 procents andel husägare och Berlin stänger med 17 procent. Tysklands huvudstad är ett fäste för hyresgäster.
 
Andel husägare i Tyskland
När det gäller ökningen av ägare finns en positiv trend i Tyskland i nästan alla delstater. I hela landet steg siffran från 41 procent 1998 till 44 procent 2018. Andelen familjer med egna hem har ökat, särskilt i de östra delstaterna. I till exempel Sachsen steg siffran från 29 till 34 procent.
 
 
Källa:  Handelsblatt Media Group

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa knappar
Dölj knappar
SV